• W roku szkolnym 2024-25 w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu otwiera się następujące klasy pierwsze

    •  

      

     Typ szkoły

     Zawód

     System kształcenia

     Podbudowa

     Okres nauki

      

      

      

      

     Technikum

     Technik aranżacji wnętrz-NOWOŚĆ !!!

     klasa 1a

      

      

     dzienny

      

      

     Szkoła podstawowa

      

      

     5 lat

     Technik budownictwa

     klasa 1b

     w oparciu o kształcenie z zakresu betoniarz-zbrojarz

     Technik geodeta

     klasa 1g

      

     Branżowa Szkoła I Stopnia

     Monter zabudowy
     i robót wykończeniowych
     w budownictwie

      klasa 1t

      

     dzienny

      

     Szkoła podstawowa

      

     3 lata

      

     Przedmioty rozszerzone i języki obce dla 5-letniego Technikum
     i Branżowej Szkoły I Stopnia

     l.p.

     Szkoła/Zawód

     Przedmioty rozszerzone

     1

     Technikum 5-letnie

     Zawód: Technik aranżacji wnętrz- NOWOŚĆ !!!

     matematyka

     2

     Technikum 5-letnie

     Zawód: Technik budownictwa

     matematyka

     3

     Technikum 5-letnie

     Zawód: Technik geodeta

     matematyka

     Języki obce:

     --we wszystkich klasach Technikum 5-letniego: język angielski i język niemiecki (drugi język nauczania)

     --w Branżowej Szkole I Stopnia: język angielski lub język niemiecki w klasie 1t 

      

     KRYTERIA  PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH :

     I. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu       kwalifikacyjnym.

     II. Maksymalnie można uzyskać 200 pkt.

     • 100 pkt.  - egzamin szkoły podstawowej
     • 72 pkt.  - za świadectwo
     • 28 pkt.   - za osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

     PUNKTY MOŻNA UZYSKAĆ ZA :

                      TECHNIKUM  NR 11                                                    BRANŻOWA SZKOŁA i STOPNIA NR 4

                             - język polski                                                                     -  język polski

                             - język obcy                                                                        - język obcy

                             - matematyka                                                                     - matematyka

                             - informatyka                                                                    - informatyka

      wg następującej skali :

                                               celujący          -  18 pkt.

                                               bardzo dobry   - 17 pkt.

                                               dobry                - 14 pkt.

                                              dostateczny      - 8 pkt.

                                               dopuszczający   - 2 pkt.

      

     REKRUTACJA 2024/2025  – WAŻNE  TERMINY W ZSB

     ( z wyłączeniem klas dwujęzycznych i sportowych)

     Strona do logowania : rekrutacje.edu.wroclaw.pl

     16 maja  – 17 czerwca 2024

     do godz. 15.00

      

      

     złożenie w szkole wniosku o przyjęcie do szkoły

      

     21 czerwca – 5 lipca 2024 r.

     do godz. 15.00

     uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty , w tym wpisanie do systemu rekrutacji ocen ze świadectwa oraz wyników z egzaminu ósmoklasisty

     15 lipca 2024 r.

     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     16 – 22 lipca 2024 r.

     do godz. 15.00

      

      

     potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     23 lipca 2024 r.

     do godz. 12.00

     podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      

     16 maja - 17  czerwca 2024 r. - wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe  skierowania do lekarza medycyny pracy.

     Wykaz  przychodni:

     Przychodnie_medycyny_pracy.pdf

     Bardzo proszę o wydrukowanie i wypełnienie poniższych dokumentów : 

     1. Kwestionariusz_osobowy.doc
     2. Klauzula_-_rekrutacja_i_edukacja_ucznia(1).docx
     3. Rezygnacja_z_WDZ.pdf
     4. Formularz_zgody_na_publikacje_wizerunku_ucznia.docx 
     5. Formularz_oswiadczenia_-_Religia.pdf

     REKRUTACJA   UZUPEŁNIAJĄCA 2024/2025 W ZSB

      

     24 – 25 lipca 2024 r.

     do godz. 15.00

      

     złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnych

      

     1 sierpnia 2024 r.

     podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      

     2 – 8 sierpnia 2024 r.

     potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia SP i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

     9 sierpnia 2024 r.

     do godz. 12.00

     podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

      

     Źródło: Zarządzenie nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 29 stycznia 2024 wraz z załącznikami

      

      

     ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS PIERWSZYCH :

     2 WRZEŚNIA 2024 R. O GODZ. 8.30

      

      

     Podręczniki dla klas pierwszych technikum:

     Technikum_Lista_podrecznikow_dla_klas_pierwszych_2024-25.docx

     Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku września.

     Podręczniki dla klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia:

     Szkola_branzowa_Lista_podrecznikow_dla_klas_pierwszych_2024-25.docx

     Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną podane na początku września.