• Zaproszenie

    •  

      

     Szczegółowe informacje o danym zawodzie  lub specjalizacji Znajdziesz w zakładce ,,O szkole"

      

     Drodzy  uczniowie szkoły podstawowej!

            Witam Was serdecznie w Zespole Szkół Budowlanych, który wkrótce może stać się Waszą szkołą, jeśli zdecydujecie się podjąć naukę w technikum lub szkole branżowej.

            Tradycyjnie od ponad 50 lat swego istnienia jesteśmy wiodącą szkołą w branży budowlano- geodezyjnej. Możecie u nas liczyć na zdobycie solidnych kwalifikacji zawodowych oraz wielu certyfikatów. Dzięki nim nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku pracy.

            Prestiż, jakim cieszy się nasza szkoła, budują uczniowie. Często zostają absolwentami wyższych uczelni osiągającymi sukcesy w życiu zawodowym. Naszą dumą jest także wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego. A to jedyna droga, by dostać się na wymarzony kierunek studiów.

            Nauka w „Budowlance” to odkrywanie i rozwijanie uczniowskich talentów. Tu, oprócz nauki, każdy może realizować swe pasje- włączając się w działalność Samorządu Szkolnego, redagując gazetkę szkolną, uczestnicząc w zajęciach sportowych, dziennikarskich, projektowania wnętrz, udzielania pierwszej pomocy i wielu kół przedmiotowych.

            Nowoczesność w szkole to dobrze wyposażone gabinety i pracownie odpowiadające wymaganiom współczesnej dydaktyki i techniki. Pod tym względem możemy konkurować z najlepszymi szkołami we Wrocławiu.

           Bezpieczeństwu służy zainstalowany monitoring w szkole.

     Cieszymy się opinią szkoły przyjaznej dla ucznia. A w takich warunkach chętnie zdobywa się wiedzę. Przekonajcie się o tym, podejmując naukę w naszej szkole.

      Serdecznie zapraszam.      

     Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych  

       Grzegorz Łazorczyk

      

      

     Szkoły w ZSB

     Technikum nr 11 - technik budownictwa

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik budownictwa
     Języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • analizować dokumentację obiektów budowlanych,
     • organizować roboty budowlane,
     • projektować wybrane elementy konstrukcyjne,
     • stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
     • wykonywać prace kosztorysowe,
     • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.  

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
     BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
     BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa. Dyplom technika budownictwa wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę w:
     • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • handlu materiałami budowlanymi,
     lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

      

     V. Informacje dodatkowe:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
     certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
     • wspomagających projektowanie AUTOCAD,
     • do kosztorysowania Norma Pro.

      

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia:

     praca na wysokości, praca w różnych warunkach atmosferycznych.

     dobrą znajomość matematyki i fizyki
      

      

     Technikum nr 11 - technik aranżacji wnętrz

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik aranżacji wnętrz
     Języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     -analizować dokumentację obiektów budowlanych,
     -organizować roboty budowlane związane z aranżacją wnętrz,
     -stosować nowoczesne technologie z zakresu robót wykończeniowych,
     -wykonywać prace kosztorysowe, dotyczące robót wykończeniowych,

     - podstaw projektowania aranżacji przestrzeni poprzez kolor, światło i formę z uwzględnieniem efektów iluzjonistycznych oraz estetycznych.
     -praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:

     BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

     BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika aranżacji wnętrz. Dyplom technika aranżacji wnętrz wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
     • biurach projektowych w działach zajmujących się aranżacją i wykończeniem wnętrz

     • firmach budowlanych, zajmujących się wykończeniem wnętrz na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • handlu materiałami budowlanymi,
     lub prowadzić własną firmę o profilu wykończenia wnętrz.

      

     V. Informacje dodatkowe:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
     certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
     • wspomagających projektowanie AUTOCAD,
     • do kosztorysowania Norma Pro.

      

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia, zdolności plastyczne, dobrą znajomość matematyki.
      


     Technikum nr 11 - technik geodeta

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 5 lat
     zawód: technik geodeta
     języki obce: angielski i niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
     • opracowywać mapy i profile terenu,
     • obsługiwać sprzęt geodezyjny,
     • wykonywać opracowania geodezyjne projektów,
     • wykonywać pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
     • zakładać i aktualizować kataster nieruchomości,
     • wykonywać prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami,
     • praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas ćwiczeń terenowych
     i praktyki zawodowej w firmach geodezyjnych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
     BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,  wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.
     BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
     Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika geodety.
     Dyplom technika geodety wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest
     w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych będziesz mógł podjąć pracę w:
     • firmach geodezyjnych na terenie Polski i za granicą,
     • administracji państwowej i samorządowej, wojsku,
     • firmach geodezyjnych, budowlanych, drogowych, kolejowych, melioracyjnych, budownictwie wodnym, telekomunikacyjnym i w rolnictwie,
     • firmach zajmujących się wyceną i obrotem nieruchomości, planowaniem przestrzennym  

     lub prowadzić własną firmę o profilu geodezyjnym.

      

     V. Informacje dodatkowe:

     Podczas edukacji uczeń nabędzie wiadomości i umiejętności z zakresu:

     1. Orientacji w terenie przez określenie stron świata w terenie bez mapy (prace z kompasem, busolą).

     2. Analizowania map geodezyjnych w tym map wojskowych (topograficznych).

     3. Obsługiwania nowoczesnych elektronicznych instrumentów geodezyjnych współpracujących z siecią satelitarną (GNSS) do zbierania danych terenowych.

     4. Analizowania zdjęć lotniczych i satelitarnych jako źródła danych o położeniu szczegółów terenowych.

     5. Wykonywać pomiary terenowe, a następnie na podstawie zebranych wyników opracowywać mapy w formie  analogowej i numerycznej,

     6. Wykonywania obliczeń niezbędnych do opracowań wyników pomiarów, oraz danych z materiałów

            archiwalnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

     7. Opracowania map sytuacyjno-wysokościowych – kartowanie (ręcznie i komputerowe).

      

     VI. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia: praca na wysokości, praca w różnych warunkach atmosferycznych, dobrą znajomość matematyki. 

      

     Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

      

     I. Informacje ogólne:

     czas trwania nauki: 3 lata

     zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
     język obcy: angielski lub niemiecki

      

     II. Informacje dotyczące zawodu:

     W naszej szkole nauczysz się:
     • zabudowy wnętrz w technologiach suchych,
     • wykonywania powłok malarskich i tapetowania,
     • wykonywania różnych rodzajów tynków,
     • wykonywania okładzin do wykończenia powierzchni elementów budynku,
     • metod docieplania budynków,
     • wykonywania różnych rodzajów podłóg,
     • wykonywania drobnych remontów budynków obejmujących naprawę elementów wykończeniowych.

      

     III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

     W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następującej kwalifikacji:

     BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

     Pozytywne zdanie kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

     Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

      

     IV. Możliwości zatrudnienia:

     Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowej będziesz mógł podjąć pracę w:
     • firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
     • działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
     • hurtowniach materiałów budowlanych,
     lub prowadzić własną firmę o profilu robót wykończeniowych w budownictwie.

      

      V. Predyspozycje do zawodu:

     Kandydat powinien mieć dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

     zdolności manualne, dobrą znajomość matematyki.