• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    •  

     Podział roku szkolnego 2023/2024 na semestry

      

     I semestr

     klasy 1,2,3,4

     04.09 – 05.01.2024 r.

     klasy maturalne  

     04.09 – 08.12.2023 r.

     II semestr

     klasy 1,2,3,4

     06.01 – 21.06.2024 r.

     klasy maturalne

     09.12 – 26.04.2024 r.

      

     Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

      

     klasy maturalne

     26.04.2024 r.

     klasy 1,2,3,4

     21.06.2024 r.

      

     Dni wolne do odrobienia

      

      

     02.05.24 r.

     31.05.24 r.

      

     odrabiamy: 20.04.24 r.

     odrabiamy: 25.05.24 r.

      

     Ferie – dni wolne od nauki

      

     zimowa przerwa świąteczna

     23.12 – 31.12.2023 r.

     ferie zimowe

     15.01 – 28.01.2024 r.

     wiosenna przerwa świąteczna

     28.03 – 02.04.2024 r.

      

     Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      

     z uwagi na maturę

     7,8,9,13 maja  2024 r.

     z uwagi na egzamin zawodowy

      

     10 stycznia 2024 r.

     04, 13 czerwca 2024 r.

      

     Spotkania z rodzicami

      

     organizacyjne

     wszystkie klasy

     19.09.2023 r.

     informacja
     o zagrożeniach

     klasy maturalne

     28.11.2023 r.

     konsultacje

     klasy 1,2,3,4

     28.11.2023 r.

     semestralne

     wszystkie klasy 

     30.01.2024 r.

     informacja o zagrożeniach

     klasy maturalne:

      

     09.04.2024 r.

      

     konsultacje indywidualne

     klasy 1,2,3,4

     09.04.2024 r.

     informacja o zagrożeniach

     klasy 1,2,3,4

     28.05.2024 r.

      

      

     Końcowe daty wystawiania ocen

      

     I semestr

     klasy  maturalne

     08.12.2023 r.

     klasy 1,2,3,4

     05.01.2024 r.

     II semestr

     klasy maturalne

     19.04.2024 r.

     klasy 1,2,3,4

     14.06.2024 r.

      

     Rozdanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły

      

     klasy maturalne

     26.04.2024 r.

     pozostałe klasy                       

     21.06.2024 r.