• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

    •  

     Podział roku szkolnego 2022/2023 na semestry

      

     I semestr

     klasy 1,2,3,4ag,4b

     01.09 – 13.01.2023 r.

     klasy maturalne  

     01.09 – 09.12.2022 r.

     II semestr

     klasy 1,2,3,4ag,4b

     14.01 – 23.06.2023 r.

     klasy maturalne

     10.12 – 28.04.2023 r.

      

     Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

      

     klasy maturalne

     28.04.2023 r.

     klasy 1,2,3,4ag,4b

     23.06.2023 r.

      

     Dni wolne do odrobienia

      

     31.10.22 r.

     02.05.23 r.

     09.06.23 r.

     odrabiamy: 22.10.22 r.

     odrabiamy: 15.04.23 r.

     odrabiamy: 03.06.23 r.

      

     Ferie – dni wolne od nauki

      

     zimowa przerwa świąteczna

     23.12 – 31.12.2022 r.

     ferie zimowe

     13.02 – 26.02.2023 r.

     wiosenna przerwa świąteczna

     06.04 – 11.04.2023 r.

      

     Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      

     z uwagi na maturę

     4,5,8,9 maja  2023 r.

     z uwagi na egzamin zawodowy

      

     11 stycznia 2023 r.

     05, 14 czerwca 2023 r.

      

     Spotkania z rodzicami

      

     organizacyjne

     wszystkie klasy

     13.09.2022 r.

     informacja
     o zagrożeniach

     klasy maturalne:4e,4i,4f

      

     24.11.2022 r.

      

     konsultacje

     klasy pozostałe

     24.11.2022 r.

     semestralne

     wszystkie klasy 

     17.01.2023 r.

     informacja o zagrożeniach

     klasy maturalne:4e,4i,4f

      

     04.04.2023 r.

      

     konsultacje indywidualne

     klasy pozostałe

     04.04.2023 r.

     informacja o zagrożeniach

     klasy pozostałe

     30.05.2023 r.

      

      

     Końcowe daty wystawiania ocen

      

     I semestr

     klasy  maturalne:4e,4i,4f

     09.12.2022 r.

     pozostałe klasy

     13.01.2023 r.

     II semestr

     klasy maturalne:4e,4i,4f

     21.04.2023 r.

     pozostałe klasy

     16.06.2023 r.

      

     Rozdanie świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły

      

     klasy maturalne:4e,4i,4f

     28.04.2023 r.

     pozostałe klasy                       

     23.06.2023 r.