• Informacje dla Rodziców - organizacja roku szkolnego

    •  

      

     TERMINARZ WYWIADÓWEK I KONSULTACJI:

      

     1.    Spotkanie z wychowawcą klasy:                                                       19.09.2023 r. 

     2.    Informacja o zagrożeniach w klasach maturalnych:                          28.11.2023 r. 

     3.    Konsultacje dla klas 1,2, 3, 4                                                             28.11.2023 r.

     4.    Wywiadówka   semestralna                                                               30.01.2024 r.

     5.    Informacja o ocenach przewidywanych w klasach maturalnych       09.04.2024 r. 

     6.   Konsultacje dla klas 1,2,3,4                                                               09.04.2024 r.

     7.   Informacja o zagrożeniach w klasach 1,2,3,4                                    28.05.2024 r.

      

      

     *  wywiadówki- początek: godz.17.00; konsultacje-początek: godz. 17.00

      

      

      

     ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:

        Rozpoczęcie roku szkolnego:                                              4 września 2023 r.

        Zimowa przerwa świąteczna:                                               23.12 - 31.12.2023 r.

        Ferie zimowe:                                                                       15.01 - 28.01.2024 r.

        Wiosenna przerwa świąteczna:                                            28.03 - 02.04.2024 r.

      

        Zakończenie roku szkolnego:  

               w klasach maturalnych:                                               26.04.2024 r. 

               w  pozostałych klasach:                                               21.06.2024 r.

      

      

                  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO_WYCHOWAWCZYCH

      

     • 02.05.2023 r. (do odpracowania w sobotę 20.04. 2024 r.)
     • 31.05.2023 r. ( do odpracowania w sobotę 25.05.2024 r.)
     •  dni wolne z tytułu organizacji matur i egzaminów zawodowych:

                 10 stycznia 2024 r.,  7,8,9,13  maja 2024 r.   oraz  4,13 czerwca  2024 r.

      

      

     Sekretariat uczniowski czynny jest od godz.8.00 do godz. 14.30

      

      

     Składka na Radę Rodziców wynosi 40zł

      

     KONTO RADY RODZICÓW

     69 1050 1575 1000 0097 4476 8368