• Budownictwo

    • XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     W dniu 14 listopada 2023 r.  odbyły się szkolne zawody XXXVII  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Szkolny komitet ds. organizacji Olimpiady do etapu okręgowego zakwalifikował  pięcioro  uczniów Technikum Budowlanego :

     Alicję Karp i Filipa Tworkowskiego z klasy IVb     

       

     Aleksandrę Szymkowiak i Annę Obłój z klasy V b

     Maksymiliana Simińkiego z klasy III c

     Gratulacje 😊

     Wszystkie informacje dotyczące OW i UB znajdują się na stronie:

      

     www.olimpiadabudowlana.pl

      

       

       

     XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     W dniu 11 listopada 2022 r.  odbyły się szkolne zawody XXXVI  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Szkolny komitet ds. organizacji Olimpiady do etapu okręgowego zakwalifikował  czworo uczniów Technikum Budowlanego :

                                                                                        

                                                                       Annę Obłój i Aleksandrę Szymkowaik z klasy IVb

      

                                                                     

      

                                                                         Alicję Karp i Filipa Tworkowskiego z klasy III b 

                                                                                                   Gratulaje smiley

     Wszystkie  informacje dotyczące OW i UB znajdują się na stronie:

      

     www.olimpiadabudowlana.pl

      

      

      

           

      

      

      

      

      

      

     FINAŁ VIII EDYCJI OLIMPIADY BUDOWLANEJ MWSLIT WE WROCŁAWIU

     21 kwietnia 2021r. w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbył się III etap VIII edycji Olimpiady Budowlanej.

     W Olimpiadzie wzięli udział uczniowie  szkół budowlanych z całej Polski.

     Do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w dwóch poprzednich etapach.

     II miejsce zajęła uczennica  klasy IVa 

     Małgorzata Gwiżdż

     Serdecznie gratulujemy

      

      


     OLIMPIADA BUDOWLANA

      

     Olimpiada jest przeprowadzana na przygotowanej przez Organizatora platformie konkursowej: 

      www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu

     I. ZASADY OLIMPIADY

     Olimpiada składa się z trzech, następujących po sobie etapów:

     I etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,

     II etap - wirtualny, odbywający się na platformie konkursowej,

     III etap finałowy - odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.

     Etapy Olimpiady odbywają się w następujących, nieprzekraczalnych ramach czasowych:

     I etap: 13.11.2020 r. – 16.02.2021 r.

     II etap: 25.02.2021 r. – 24.03.2021 r.

     III etap: 02.04.2021 r.

     Uroczyste wręczenie nagród: 02.04.2021 r.

     UWAGA! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Olimpiady do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału

      

     Niezbędnym warunkiem udziału w Olimpiadzie jest rejestracja na platformie konkursowej www.olimpiadabudowlana.mwsl.eu oraz akceptacja Regulaminu Olimpiady. Każdy uczestnik Olimpiady otrzymuje indywidualny login z hasłem aktywującym oraz, po zalogowaniu się na platformę, informację o możliwości zmiany loginu i hasła.

     Każdy uczestnik może założyć konto na platformie tylko raz. W przypadku stwierdzenia wielokrotnego zakładania kont przez jedną osobę Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika.

     III. PRZEBIEG OLIMPIADY

     1. Olimpiada składa się z trzech etapów:

     I ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu na platformie konkursowej testu składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Do następnego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 50% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu, na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

     Do II etapu przejdzie 120 uczestników z najwyższą liczba punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany liczby miejsc w przypadku nieuzyskania przez uczestników minimalnej ilości poprawnych odpowiedzi.

     I etap Olimpiady trwa do dnia 16.02.2021 r. włącznie. Po tym dniu uczestnicy nie mają już możliwości logowania się na platformie konkursowej. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do II etapu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia I etapu.

     II ETAP – wirtualny: polega na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Do ostatniego, finałowego etapu zakwalifikują się osoby, które udzielą min. 60% poprawnych odpowiedzi. Informację o liczbie zdobytych punktów oraz o czasie wykonanych zadań uczestnik otrzyma po zakończeniu testu na wskazany przy rejestracji adres mailowy.

     Do III, finałowego etapu przejdzie 60 uczestników z najwyższą liczba punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów, o przejściu do kolejnego etapu decyduje czas wykonania testu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ilości miejsc w przypadku nieuzyskania przez uczestników minimalnej ilości poprawnych odpowiedzi. 

     II etap Olimpiady trwa do dnia 24.03.2021 r. włącznie. Po tym dniu uczestnicy nie mają już możliwości logowania się na platformie konkursowej. Organizator zobowiązuje się do przekazania każdemu uczestnikowi informacji o zakwalifikowaniu się lub nie do III, finałowego etapu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia II etapu.

     III ETAP (FINAŁ) – odbywający się w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu, składający się z dwóch pisemnych części:

     • pierwsza część polega na rozwiązaniu przez uczestnika przedstawionego problemu budowlanego 
     • druga część polega na uzasadnieniu wybranego przez siebie rozwiązania.  
     1. Zwycięzcą Olimpiady zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w III, finałowym etapie. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów, o zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych przez uczestnika we wszystkich etapach Olimpiady.
     2. Uczestnik na rozwiązanie zadania finałowego ma określony przez Organizatora nieprzekraczalny czas.
     3. Nad przebiegiem i poprawnością Olimpiady czuwać będzie specjalnie powołana Komisja Konkursowa składająca się ze specjalistów z branży budowlanej.
     4. W Olimpiadzie zostaną przyznane nagrody za miejsca: I – dla jednej osoby, II – dla dwóch osób, III – dla trzech osób.
     5. Wyłonienie zwycięzców Olimpiady i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 03.04.2020 r., w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

     * UWAGA! Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, związaną z COVID-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia etapu finałowego, w celu dostosowania zasad przebiegu Olimpiady do obowiązujących obostrzeń. Uczestnicy Olimpiady będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach, dotyczących przebiegu finału.

     IV. NAGRODY

     Nagrody ufundowane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu:

     I miejsce

     Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez cały okres trwania studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, tablet oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

     II miejsce

     Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez dwa semestry studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo, pendrive oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

     III miejsce

     Możliwość studiowania nieodpłatnie w MWSLiT we Wrocławiu przez jeden semestr studiów inżynierskich na kierunku Budownictwo oraz zestaw gadżetów (koszulka, kubek ceramiczny, teczka, notes, zeszyt naukowy).

     Dodatkowe nagrody ufundowane przez firmy pełniące patronat nad Olimpiadą Budowlaną:

     Budimex S.A. – zestaw gadżetów firmowych dla laureatów,

     KUBALA Sp. z o.o. – zestaw ekskluzywnych gadżetów firmowych dla laureatów

      

      

     XXXIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

      

     https://www.olimpiadabudowlana.pl/

      

     W dniu 29 lutego 2020 r.   W Nysie  odbyły się zawody okręgowe XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Do zawodów zakwalifikowało się 37 uczniów z 9 szkół okręgu południowo – zachodniego
     z siedzibą w Nysie.

     Do zawodów III stopnia – centralnych zakwalifikował się  

     Dariusz Banaś 

     uczeń klasy IV i został finalistą XXXIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 

     W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zawody centralne zostały odwołane1),uczestnicy zakwalifikowania do zawodów trzeciego stopnia olimpiady otrzymują tytuł finalisty.

     1) Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r.

      

      

      

      

      

      

     XXXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

      

     https://www.olimpiadabudowlana.pl/

      

      

     12 kwietnia 2019r. w Wodzisławiu Śląskim odbyły się zawody centralne XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

     Do zawodów zakwalifikowano 80 uczestników zawodów okręgowych.

     Bartłomiej Podemski

     uczeń klasy III a został laureatem XXXII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

     rok szkolny 2017/2018

      

      

     W dniu 17.11.2017 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje do etapu okręgowego
     XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

      

     Zgodnie z regulaminem Olimpiady do zawodów okręgowych awansowało cztery  osoby:

     1. Bartłomiej Chachulski                   klasa      4a,
     2. Żaneta Paszkowiak                        klasa     4a,
     3. Michała Kubiak                                klasa      3a,
     4. Jakub Łuczkowski                           klasa      3a,
       
      Zawody okręgowe odbyły się 03.03.2018 r. na Politechnice Opolskiej

     W zawodach wzięli udział  uczniowie z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

     Ostateczne naszą Szkołę reprezentowali: Bartek, Michał i Jakub

      

                                        Jakub              Michał             Bartek

      

     Trzymamy kciuki za wyniki J

      

      

      

      

      

     V OLIMPIADA BUDOWLANA  rok szkolny 2017/2018

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Uczniowie naszej szkoły:

     Bartłomiej Chachulski                 klasa 4a

     Żaneta Paszkowiak                      klasa 4a

     Michał Kubiak                               klasa 3a

      zakwalifikowali się do drugiego etapu V Olimpiady Budowlanej  organizowanej

     przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

     Na tym etapie uczniowie zmierzą się z testem wielokrotnego wyboru.

     Drugi etap rozpoczyna się 26 lutego i trwa do 25 marca.

     Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie  J

      

      

      

      

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.