• Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Sobota 22.06.2024
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Poznaj Polskę

   •        

     

    POZNAJ POLSKĘ

    projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa

    Gmina Wrocław otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki dotację celową
    z budżetu państwa na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”

    Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych
    i ponadpodstawowych.

    Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

     

    Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

    Całkowita wartość projektu: 500 957 zł

    Kwota dofinansowania z dotacji celowej  budżetu państwa: 400 764 zł

    Wkład Miasta: 100 193 zł

     

    Kwota dofinansowania Zespołu Szkół Budowlanych                               ul. Grabiszyńska 236, 53-235 Wrocław  (2 wycieczki turystyczno-krajoznawcze)                                                                                                                             z dotacji celowej budżetu państwa: 15000 zł

    wkład Miasta: 3750 zł

     

    Termin realizacji:

    Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 04-10-2022

    Termin zakończenia realizacji projektu: 15-12-2022