• ABSOLWENCI

    •  

     UWAGA !!!

     DLA ABSOLWENTÓW STARAJĄCYCH SIĘ O WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW

      

     W związku z przeniesieniem szkolnej składnicy akt  szkół zlikwidowanych tj.  

     • Technikum Budowlane,
     • Zasadnicza Szkoła Budowlana,
     • Liceum Zawodowe,
     • Liceum Profilowane,
     • Liceum Ekonomiczne,
     • Szkoła Przysposabiająca do Zawodu,
     • Policealne Studium Zawodowe,
     • Szkoła Policealna
     • inne istniejące w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. J. Bema od  1967 roku i zlikwidowane

     proszę zwracać się z prośbą o wydanie duplikatów świadectw do :

     Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

     oddział ds. Archiwum

     ul. Pątnowska 50

     59-220 Legnica

     Nr tel:  (76) 871-95-92

     Podanie_o_duplikat_swiadectwa_do_Legnicy.pdf

     W składnicy akt w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu znajdują się dokumenty absolwentów kończących

     • Technikum nr 11
     • Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4
     • Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4