•  
     Podstawa programowa 2017
      
      
     egzamin pisemny
      
      
     BD.29 - 4 czerwca, godz.10:00, sala 58
      
      
      
     Podstawa programowa 2019
      
      
      
     Egzaminy pisemne w wersji elektronicznej:
      
     BUD.01- 4 czerwca, godz. 8:00, sala 8;
      
     BUD.01- 4 czerwca, godz. 10:30, sala 8;
      
     BUD.01, BUD.18- 4 czerwca, godz 13:00, sala 8;
      
     BUD.11- 4 czerwca, godz. 15:00 , sala 8;
      
      
     Egzaminy praktyczne:
      
     BUD.18- 5 czerwca, godz. 8:00 oraz godz. 12:30, sala 58;
      
     BUD.01- 12 czerwca, 13 czerwca, godz. 8:00, godz. 12:30 oraz godz. 17:00, sala 44;
      
     BUD.01- 14 czerwca, 17 czerwca, godz. 8:00, godz. 12:30, sala 44.
     BUD.11- 13 czerwca, godz. 8:00, godz. 12:30, godz. 17:00, sala 42
     BUD.14- 13 czerwca, godz. 8:00, sala 101
     BUD.19- 17 czerwca, godz. 8:00, sala 68.