• Egzaminy pisemne w wersji elektronicznej:
      
     BUD.01- 5 czerwca, godz. 9:00, sala 8-klasa 3;
     BUD.01-5 czerwca, godz. 11:00, sala 8-klasa 3a;
      
     BUD.14- 5 czerwca, godz. 11:00, sala 8- klasa 4e;
      
     BUD.18- 5 czerwca, godz. 11:00, sala 8, klasa 4g;
      
     BUD.19- 5 czerwca, godz. 11:00, sala 8, klasa 4f;
      
     BUD.11- 5 czerwca, godz. 13:00, sala 8, klasa 3t.
      

      

      

      

     Egzaminy praktyczne:
      
     BUD.01- 14, 15 czerwca, godz. 8:00,12:30, 17:00, sala 44- klasa 3a, 3b;
      
     BUD.11 -15 czerwca, godz. 8:00, 12:30, sala 42- klasa 3t;
      
     BUD.14- 12 czerwca, godz. 8:00, sala 101- klasa 4e, 4i
      
     BUD.18- 6 czerwca, godz. 8:00, 12:30-, sala 58- klasa 4g;
      
     BUD.19- 16 czerwca,  godz. 8:00, sala 68 - klasa 4f.