• patron ZSB

    •                                                               

     JÓZEF ZACHARIASZ BEM (1794-1850) - generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich, artylerzysta, teoretyk wojskowości, bohater narodów polskiego i węgierskiego.

     Karierę wojskową rozpoczął podczas kampanii 1812 r. Później służył
     w armii Królestwa Polskiego. W 1822 r. został usunięty z armii
     za działalność w Wolnomularstwie Narodowym. W czasie powstania listopadowego brał udział m.in. w bitwach pod Iganiami, Ostrołęką,
     w obronie Warszawy. Opracował nowoczesną taktykę walki przy użuciu lekkiej artylerii konnej. Po upadku powstania udał się na emigrację
     do Francji, gdzie współpracował z Hotelem Lambert. Działał aktywnie
     na rzecz sformowania polskich oddziałów w Belgii i Portugalii.

     W czasie Wiosny Ludów początkowo próbował podjąć działania na terenie Galicji. Jesienią 1848 r. znalazł się w opanowanym wrzeniem rewolucyjnym Wiedniu. W październiku dowodził obroną rewolucyjnej stolicy Austrii. Największe zasługi położył jednak w okresie powstania na Węgrzech.
     W listopadzie 1848 r. został mianowany dowódcą wojsk węgierskich
     w Siedmiogrodzie i Banacie. Przeprowadził tam udaną ofensywę przeciw siłom austriackim. Po wkroczeniu na Węgry interwencyjnej armii rosyjskiej, Bem objął w sierpniu 1849 r. naczelne dowództwo wojsk węgierskich, poniósł jednak klęskę pod Temeszwarem.

     Po upadku rewolucji węgierskiej przedostał się do Turcji. Tam przeszedł
     na islam, przyjął nazwisko Murat Pasza i podjął służbę w armii tureckiej. Zmarł na malarię w Aleppo w Syrii. Napisał m.in. studium "O powstaniu narodowym w Polsce (1846-48)", w którym zawarł swoje rozważania
     na temat perspektywy przekształcenia ludowej partyzantki w wojnę regularną. Został pochowany w Tarnowie - mieście swego urodzenia (mauzoleum wsparte na sześciu kolumnach pośrodku parkowego stawu).