• Humanistyczne

    • Wszystkich uczniów, zainteresowanych konkursami historycznymi zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nauczycielami uczącymi historii i HiTu. 

      

     • „ZRÓB MEM Z KOPERNIKIEM, CZYLI KONKURS HISTORYCZNY O ZABARWIENIU ARTYSTYCZNYM”     • Zadaniem w konkursie jest przygotowanie pracy plastycznej w formie tradycyjnej (rysunek, montaż lub collage) lub elektronicznej, związanej
      z życiem, osiągnięciami lub twórczością Mikołaja Kopernika.

      Jedna osoba może przygotować i przekazać jedną pracę (do wyboru jedna z poniższych form).

      Zasady przygotowania formy plastycznej:

      - format a-4,

      - gramatura papieru: kartka z bloku techniczny,

      - wybór jednej z form przekazu artystycznego (rysunek, montaż lub collage),

      - dostarczenie pracy do nauczyciela prowadzącego zajęcia z historii

      Zasady przygotowania formy elektronicznej:

      - format a-4,

      - wysoka rozdzielczość grafiki,

      - zapis w jednym z plików graficznych typu *.jpg, *.gif,

      - można korzystać z aplikacji lub stron internetowych, które wspomagają (generują) utworzenie mema

      - dostarczenie pracy na adres mailowy w postaci załącznika lub otwartego dostępu do linka: krzysztof.omelaniuk@zsbwroclaw.onmicrosoft.com 


      Kryteria oceny pracy:

      Praca:

      - ma mieć kompozycję przynajmniej zbliżoną do memu (wątpliwości pomoże rozwiać wikisłownik w Internecie),

      - nie może naruszać dóbr osobistych lub rzeczowych w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lub karnego,

      - powinna zawierać kontekst historyczny odnoszący się do osoby M. Kopernika lub jego twórczości,

      - musi zawierać adnotację na osobnej kartce (lub w pliku w *.pdf dla prac przesyłanych elektronicznie): Wyrażam zgodę na publikację mojej pracy w konkursie „Zrób MEM z Kopernikiem, czyli konkurs historyczny o zabarwieniu artystycznym” na stronie internetowej ZSB we Wrocławiu.

       

      Prace należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu nie później niż do 4 kwietnia 20223 r. 
      Prace zostaną zaprezentowane publicznie,  a od 12 do 16 kwietnia br. będzie można zagłosować zdalnie (za pomocą arkusza w FORMS) na jedną najlepszą pracę.
      17 kwietnia br.  zostaną ogłoszone oficjalne wyniki.

       Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich uczniów.

      KO


    • Ogólnopolski Konkurs „Zasłużeni dla Niepodległej”

    •  

     Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Zasłużeni dla Niepodległej”, w ramach którego należy przygotować pracę graficzną (plakat), model lub animację postaci, bądź wydarzenia związanego z historią najnowszą Polski.

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

     Termin przekazania prac w szkole 17 kwietnia 2023 r.

     Szczegóły: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/bialystok/konkursy-i-projekty/zasluzeni-dla-niepodleglej