•                  PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWOROWEJ

                                           NOWOTWORY SKÓRY  

                              CZERNIAK  – „ ZNAMIĘ? ZNAM JE’

     Programem Profilaktyki Nowotworowej CZERNIAKA SKÓRY w bieżącym roku szkolnym zostały objęte klasy pierwsze Technikum nr 11 oraz klasy 1- 3  Branżowej Szkoły I stopnia.

     Czerniak to nowotwór złośliwy, stanowiący nadal jedno z wielu trudnych wyzwań polskiej onkologii. W Polsce umieralność na ten typ nowotworu jest o 20 % wyższa niż w innych krajach Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, że chorzy zgłaszają się do lekarza już w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Przyczyną tego, jak pokazują badania jest zbyt niska świadomość społeczna. 

     Uczniowie ZSB poznali m.in. sposoby obserwacji własnej skóry, mające pomóc we wczesnym wykryciu niepokojących zmian, czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na czerniaka. Obejrzeli filmy edukacyjne, zdjęcia skóry z różnym stopniem zaawansowania choroby. Zdobytą wiedzę z pewnością przekażą swoim najbliższym co, mamy nadzieję  przyniesie pozytywne efekty zdrowotne dla wszystkich.

     Na początek warto poznać podstawowe

     ZASADY ABCDE CZERNIAKA.