• Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uzyskania stypendium poprzez udział w Dolnośląskim Programie Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych. Warunkiem składania formularza zgłoszeniowego do w/w programu jest średnia 4,66 z trzech wybranych przedmiotów zawodowych oraz napisanie Planu Rozwoju Ucznia. Dodatkowym wymogiem jest średnia ocen policzona z wszystkich przedmiotów minimum 4,50 na podstawie świadectwa za rok szkolny 2021/2022. Uczeń może tylko raz uczestniczyć w danym programie. Więcej informacji na temat pomocy stypendialnej uczniowie mogą uzyskać od wychowawcy klasy.