• Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją- 23 LUTEGO

     •  

      23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Dotyka około 10 procent populacji. Zapraszam na miniwykład "Jak dbać o układ nerwowy" - 28 lutego, na długiej przerwie w sali 309.

     • Wigilia dla zwierząt 2019/2020

     •  

       

       

       

       

       

       

      Akcja nadal trwa!. Ze sprzedaży ciasta w dniu 28.11.2019 zebraliśmy 1211,15 zł :)/ Pieniądze wpłaciliśmy na konto Ligi Ochrony Przyrody. LOP za pieniądze zebrane od wszystkich szkół kupuje leki dla schroniska. Uroczyste przekazanie leków odbywa się w lutym. Ponieważ możemy coś jeszcze uzbierać - 21 stycznia odbędzie sie loteria fantowa w naszej szkole. Będziemy mogli wylosować coś pożytecznego lub nie, a pieniądze wspomogą zwierzaki. Serdecznie zachęcam do zakupu losów.

     • "Mikołaj z budowlanką -I Ty możesz zostać świętym Mikołajem"

     • 6 grudnia zorganizowaliśmy coroczną akcję mikołajkową dla dzieci z Dziennego Ośrodka Psychiatrii i Zaburzeń Mowy. Przygotowaliśmy 66 paczek dla dzieci z klas 1-8. W tym roku zaprosiliśmy dzieci do naszej szkoły. Przygotowaliśmy Jasełka, a później Mikołaj wręczył prezenty. Wszystkim, zaangażowanym  w akcję serdecznie dziękujemy. Samorząd Uczniowski

     • Spotkanie z inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

     • W ramach mikrograntu młodzieżowego "Wigilia dla zwierząt" odwiedziła naszą szkołę Pani Katarzyna Jędo z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dowiedzieliśmy się jak wygląda praca wolontariusza, inspektora oraz czego najbardziej potrzeba domom tymczasowym dla zwierząt.Uczniowie klas 1a,1b i 1g zobaczyli prezentację z interwencji TOZu. Na wykład zostali zaproszeniu uczniowie niepublicznego liceum Sollers.

     • Zajęcia w Zakładzie Klimatologii

     • 26 listopada uczniowie klas 2b i 2gr uczestniczyli w zajęciach w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Zajęcia rozpoczęły się wykładem: "Czy zje nas smog?" . Następnie zwiedziliśmy obserwatorium. Chętni mogli wejść na wieżę z sonarem do badania pyłu zawieszonego. Aktualne wynki pomiarów zanjdziemy na stronie: https://www.meteo.uni.wroc.pl/?page_id=79

     • Nasze koło LOP znowu na podium

     • W konkursie organizowanym przez dolnośląski oddział Ligii Ochrony Przyrody, nasze uczennice zajęły 2 i 3 miejsce. "Zwierzęta zimową porą" - w zmaganiach Sara Hohol (4g) zajęła 2 miejsce, a Dominika Stachów (2r) - 3 miejsce.

      Nagrody zostały odebrane podczas spotkania w Polskim Związku Łowieckim. Mieliśmy okazję posłuchać wykładu, a także zobaczyć z bliska czym różni się strzelectwo myśliwskie od sportowego:). Gratulujemy!

       

       

     • Sejmik ekologiczny

     • XXVIII Sejmik Ekologiczny odbył się 7 listopada w nadleśnictwie w Miłogostowicach. Goście uczestniczyli w prelekcji dotyczącej pszczelarstwa i bartnictwa oraz zwiedzali najnowocześniejszą szkółkę kontenerową w Polsce. Na sejmiku Julia Sobuś (4a) odebrała nagrodę za zajęcie 1 miejsca w konkursie fotograficznym w okręgu dolnośląskim. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała Marta Pietrzyk (1g). GRATULUJEMY.

     • PROJEKT SPOŁECZNY "SZUFLADA"

     • Cześć!

      Jesteśmy uczniami wrocławskich szkół średnich i pragniemy  otworzyć przed Wami „SZUFLADĘ’’ - projekt społeczny realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, jednoczący i wspierający młodych ARTYSTÓW. Nieważne, na jakim poziomie rozwoju jesteś.

      Nie oceniamy Was, jesteśmy dla Was, aby pomóc Wam się rozwinąć oraz obalić mit, według którego tylko najlepsi mogą prezentować swoje prace na wystawach!

      Rysujesz, malujesz, fotografujesz, a może zajmujesz się grafiką? CUDOWNIE! Chcemy sprawić, abyście nie chowali swoich prac do szuflady, a odważyli się pokazać swój talent i zachęcić Was do dalszego rozwoju!

      Będziemy prowadzić warsztaty, wyjścia integracyjno-artystyczne oraz dyskusje do których wzięcia udziału serdecznie zapraszamy.

      Więcej informacji możecie znaleźć na naszej stronie na Facebooku:

      https://www.facebook.com/szuflada.wroclaw/

      Lub możecie napisać do nas maila na: info.szuflada@gmail.com

     • Budowlanka głosuje

     • W czwartek 10 października odbyły się w naszej szkole prawybory, które zorganizowaliśmy w ramach projektu "Młodzi głosują" ( organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej). Głosowaliśmy na partie polityczne, a nie na kandydatów. 

      Frekwencja wyborcza wyniosła 52,19%.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •                                                                                                Wrocław 2019-09-16

      Drodzy Rodzice!

      Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

      Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
      z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
      z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

      Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
      9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
      w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
      z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
      w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

      W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

      Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
      w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
      w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
      o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

      Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

      1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
      2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
       w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

      Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

      1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


      2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
       

      Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

      Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
      i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
      i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

      Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
      i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

      „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

      1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
      2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

      Szanowni Rodzice!

      Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
      i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
      i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                                     Z poważaniem pozostaję

                                                                                          Roman Kowalczyk

                                                                                   Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Zebranie z rodzicami

     • W dniu 17.09.2019r. (we wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas według poniższego harmonogramu:

      - klasy 1a, 1b, 1g, 1t ( uczniowie po szkole podstawowej) - godz. 17.00- spotkanie ogólne w sali 58, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach

      - klasy 1e, 1i, 1f, 1z (uczniowie po gimnazjum) - godz. 17.15 - spotkanie ogólne w sali 58, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach

      - pozostałe klasy (2,3,4) - godz. 17.00 - spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach

      Przydział sal na spotkania z wychowawcami będzie wywieszony w holu szkoły.

      Zapraszamy wszystkich Rodziców

      Dyrekcja ZSB

       

       

                                                              

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r. o godzinie 8.30 na boisku szkolnym, a w przypadku złej pogody na korytarzu szkolnym obok bufetu. Po uroczystym rozpoczęciu spotkanie uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach wg wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

      Serdecznie zapraszamy                                                                             Dyrekcja szkoły

    • WAAKAACJEE!!!
     • WAAKAACJEE!!!

     • Drodzy uczniowie, życzymy Wam bezpiecznych, udanych, niezapomnianych i pełnych wrażeń wakacji.

      Uważajcie na siebie, wypocznijcie zyskując energię na nowy rok szkolny.