• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 1 września 2020r. według poniższego harmonogramu wyłącznie w salach lekcyjnych:

      Klasy pierwsze - godzina 9.30

      Klasy drugie, trzecie, czwarte - godz. 8.00

      Wejście na teren szkoły dla wszystkich uczniów obowiązkowo w maseczkach!

      Przydział sal na rozpoczęcie roku umieszczony jest w załączniku poniżej.

     • Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020

     • Terminy egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2019/2020

      26 sierpnia(środa) godz. 8.00 sala 209

      Matematyka – uczniowie klas: 1g, 1e, 2g/r

      26 sierpnia(środa) godz. 8.00 sala 102

      Budownictwo ekologiczne – uczniowie klasy 1z

      26 sierpnia(środa) godz. 9.30 sala 301

      Język polski – uczniowie klas: 1a, 1f, 2b

      27 sierpnia(czwartek) godz. 8.00 sala 201

      Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich – uczniowie klasy 1e

      Technologia robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych – uczniowie klasy 1z

      27 sierpnia(czwartek) godz. 8.00 sala 66

      Geodezja ogólna – uczniowie klas: 1f, 2g/r

      UWAGA: wszystkie egzaminy rozpoczynają się częścią pisemną w wyznaczonych salach. Po tej części uczniowie będą wzywani przez nauczycieli na część ustną na określoną godzinę do tej samej sali. Na egzamin należy przynieść własne przybory do pisania i rysowania. Przy wejściu do szkoły i na salę należy zakryć usta i nos.

     • Życzenia na zakończenie roku szkolnego

     • Z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych składają wszystkim Uczniom i Rodzicom życzenia spokojnych i zdrowych wakacji. Mamy nadzieję, że po wakacjach spotkamy się wszyscy w murach szkolnych!

      Dyrekcja i nauczyciele

     • Konkurs na Najlepszy Samorząd Uczniowski Wrocławia.

     • Tegoroczna edycja konkursu ponownie okazała się dla nas szczęśliwa. Doceniono naszą inicjatywę społeczno- obywatelską "Mikołaj w budowlance- I Ty możesz zostać świętym Mikołajem" i po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę w Konkursie na Najlepszy Samorząd Uczniowski Wrocławia.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się na terenie ZSB w dniu 26 czerwca ( piątek). Harmonogram spotkań z wychowawcami znajduje się poniżej. Z uwagi na sytuację epidemiczną wejście uczniów do szkoły po świadectwa odbywa się grupami. Nie należy gromadzić się przed szkołą zarówno przed odbiorem świadectw, jak i po ich odebraniu. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły i podczas spotkań z wychowawcami obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz zachowanie dystansu minimum 1,5m od siebie. W tym roku nie będzie zakończenia zbiorowego dla wszystkich uczniów, a jedynie krótkie spotkanie w wyznaczonych salach z wychowawcą. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji szafek uczniowskich prosimy wszystkich o ich całkowite opróżnienie.

      Dyrekcja ZSB

     • Zajęcia praktyczne dla uczniów klasy 3t

     • Od dnia 21.05.2020r. mogą zostać wznowione zajęcia praktyczne dla uczniów klasy 3t. Warunkiem wznowienia zajeć jest wyrażenie zgody przez uczniów chcących uczestniczyć w tych zajęciach. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy 3t przez uczniów tej klasy o wyrażeniu zgody i chęci uczestnictwa w zajęciach praktycznych do środy do godziny 12.00.

      Dyrektor ZSB

     • Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ZSB

     • Od 18.05.2020r. możliwe jest zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ZSB  na temat zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-COV-2. Chętni proszeni są o zgłoszenie chęci udziału  w zajęciach u wychwawców. Dla uczniów niepełnoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

      Dyrekcja ZSB

     • Praktyki zawodowe

     • Uczniowie klas trzecich technikum i klasy 2r odbędą praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego od dnia 18.05.2020r. do dnia 12.06.2020r. (klasa 3f od 01.06.2020r. do 12.06.2020r.) Szczegółowe informacje w zakładce praktyki zawodowe.

      Dyrektor ZSB

     • Życzenia świąteczne

     • W tym bardzo trudnym czasie chcielibyśmy Państwu przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
      zdrowia dla Państwa i najbliższych

      pogody w sercu

      cierpliwości w działaniu

      i wiary, że już niedługo będziemy mogli się cieszyć z małych i wielkich rzeczy
       

      Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu

     • Uwaga Rodzice

     • Przypominam, że można kontaktować się z dyrekcją i pracownikami szkoły telefonicznie: telefon 717986907 oraz pocztą elektroniczną przez dziennik elektroniczny Librus lub pisząc na adres znajdujący się w zakładce kontakt: sekretariat.zsb@wroclawskaedukacja.pl

     • Drodzy Uczniowie - słowo od pedagoga

     • Drodzy Uczniowie.

      Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej,a wiec warunki uczenia się  rownież są niecodzienne.Na pewno nie jest łatwo przystosować się do zmian,nauczycielom rownież.Spróbujmy może wspólnie zaakceptować  nowe warunki.Pamiętajcie,że nauczyciele,wychowawcy są z Wami w codziennym kontakcie i będą starali się was wesprzeć w nauce i dobrym przygotowaniu do egzaminów zawodowych.Korzystajcie z ich obecności,pytajcie,próbujcie pracować,wykorzystujcie webinaria,Skypa i  inne możliwości stworzone z myślą o Was- uczniach.Nie odpuszczajcie!Pracujcie jak najwięcej i jak najlepiej potraficie .Pamiętajcie,że mimo problemów to nie jest czas ferii.Zaplanujcie sobie dzień,uwzględniając dawny rytm szkolny.Systematyczność jest tu naprawdę bardzo ważna.Poza tym dbajcie o swoje zdrowie i zdrowie swoich bliskich.Nie zapominajcie o  kondycji psychicznej;słuchajcie muzyki,oglądajcie zaległe nieobejrzane filmy,maturzyści-powtórzcie lektury szkolne!Rozmawiajcie z rówieśnikami,z rodziną ,nie tylko o pandemii Bądzcie uważni dla innych.Kiedy nie wiecie co robić,nie radzicie sobie,macie pytania,wątpliwości,chcecie pogadać-napiszcie!Jestem codziennie i sprawdzam wiadomości.Dziennik elektroniczny jest teraz naszym komunikatorEm.Pozdrawiam, z ciepłymi myślami.

      Wasz pedagog D.Gliniak

     • Komunikat !!!

     •   Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej informuję, że od jutra, to jest od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zostały odwołane wszystkie zajęcia w szkołach ponadpodstawowych i uczniowie zobowiązani są do pozostania w domach. Nauczyciele będą pozostawać w gotowości do pracy. O dalszych szczegółach będę informował na bieżąco.

      Grzegorz Łazorczyk dyrektor ZSB

       

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • na wniosek rodzica ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Twojej szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, masz obowiązek zorganizowania mu opieki;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej 

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

       

     • 8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

     • Z OKAZJI DNIA KOBIET

      DLA WSZYSTKICH DZIEWCZĄT I PAŃ - ŻYCZYMY WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE, UŚMIECHU I SPEŁNIENIA MARZEŃ !

       

       

      ZAPRASZAMY NA NIESPODZIANKĘ

      9.03.2020

      -  DZIEWCZĘTA Z KLAS PIERWSZYCH – 2,3 LEKCJA SALA 58

      -   DZIEWCZĘTA Z KLAS STARSZYCH – 4,5 LEKCJA SALA 58