• Konkursy szkolnego koła LOP

     • 1. Konkurs fotograficzny - "Zbiorniki wodne dolnego Śląska" - 1  zdjęcie 13x18 cm, do 10 października

      2. Konkurs plastyczny  - "Co kryje las" - praca A3 lub A4 - do 10 października

      3. Konkurs plastyczny - "Woda w lesie" -praca A3 lub A4 - do 10 października

       

      Prace przynosimy do sali 309, p. K. Maćkowiak. Atrakcyjne nagrody! Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na zajęcia koła ekologicznego, w czwartki na długiej przerwie do sali 309. 

       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

     • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się  w dniu 1 września
      o godz. 8.30 na parkingu szkoły (do szkoły należy wejść wejściem głównym od strony ul. Grabiszyńskiej).

      Po uroczystym rozpoczęciu wychowawcy spotkają się z uczniami
      w wyznaczonych salach(w przypadku złej pogody nie będzie części oficjalnej,
      a jedynie spotkania z wychowawcami).

     • Matura poprawkowa 23 sierpnia 2022r. godz. 9.00

     • W dniu 23.08.2022r.  ( we wtorek ) odbędzie w Zespole Szkół Budowlanych matura poprawkowa z przedmiotów: język polski (poziom podstawowy) i matematyka (poziom podstawowy) sala 58, język angielski (poziom podstawowy) sala 23. Na maturę należy przyjść o godzinie 8.30 z dowodem tożsamości i przyborami wyszczególnionymi na stronie CKE dla danego przedmiotu. Dyrekcja

     • Nagroda Dolnosląskiej Izby Inzynierów Budownictwa

     • Podczas uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 2021/22 odbyło się wręczenie nagrody ufundowanej przez Dolnosląską Izbę Inżynierów Budownictwa dla najlepszej absolwentki Technikum nr 11 w zawodzie technik budownictwa Dariny Blonskiej. Gratulujemy!

      Dyrekcja ZSB

     • Samorząd Uczniowski ponownie nagrodzony

     • Decyzją Jury konkursu na ‘’Najlepszy Wrocławski Samorząd Uczniowski’’ w roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła zajęła II miejsce w kategorii "Całokształt działalności".

      Jako uzasadnienie swojej decyzji Jury konkursu podało "Nadzwyczajne dbanie o prawa ucznia, organizowanie przestrzeni do dyskusji na temat praw uczniów oraz o praworządność na terenie szkoły".

     • Podziękowanie dla Zespołu Szkół Budowlanych

     • Z okazji XXXV jubileuszu Olimpiady nasza szkoła otrzymała tytuł honorowego PROMOTORA OLIMPIADY WIEDZY i UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH. Gratulacje dla Pani I.Żukiewicz opiekuna uczniów biorących udział w Olimpiadzie

      Dyrekcja

     • Dzień otwarty w ZSB

     • W dniu 23.04.2022r. w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grabiszynskiej 236 zorganizowany zostanie Dzień Otwarty od godz. 9.00 do 11.00

      Zapraszamy wszystkich chętnych

      Dyrektor

     • Szanowni Państwo

     • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie poniższego komunikatu na stronie internetowej Państwa szkoły/placówki.

      Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!

      Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

      Formularz zgłoszeniowy

      Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

      Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

      W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

      Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

      Źródło MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •                

                                                                                                                                            Wrocław 2022-02-28

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

       

               W czwartek 24 lutego nad ranem putinowska Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, rozpętała wojnę. Pokazała dobrze nam Polakom znaną od stuleci, agresywną i brutalną twarz. Giną żołnierze i cywile, dorośli i dzieci. Cierpią ludzie, rujnowany jest dobytek i dorobek pokoleń. Deptane są prawa człowieka, łamane konwencje i międzynarodowe pakty. Cały naród ukraiński, armia
      i państwo kierowane przez bohaterskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stawiają heroiczny opór najeźdźcy. W imię człowieczeństwa i polskiej racji stanu nakazem chwili jest pomóc Ukrainie i jej obywatelom. Form wsparcia jest wiele, każda pomoc, choćby najdrobniejsza, jest niezwykle ważna. Każdy gest solidarności i każde ciepłe słowo mają znaczenie. Każda zbiórka, aukcja czy koncert mają sens. Każda złotówka się liczy.

      Z całego  serca dziękuję  Koleżankom i Kolegom za przyjazne gesty oraz inicjatywy na rzecz naszych sąsiadów Ukraińców przebywających tak w Polsce jak i w Ukrainie. Proszę nie ustawać w tym szlachetnym dziele, gdyż wsparcie jest niezbędne tu i teraz, a będzie też konieczne w przyszłości.

      Bardzo proszę o otoczenie psychologiczną opieką dzieci i uczniów oraz stosowanie rekomendacji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Jak rozmawiać
      z dziećmi o wojnie w Ukrainie”.

      Tysiące uchodźców z Ukrainy codziennie przekraczają granice z Polską, wśród nich są małe dzieci i uczniowie. Część z nich pojawi się na Dolnym Śląsku - przyjadą (już przyjeżdżają) do rodzin, przyjaciół i znajomych, którzy wcześniej znaleźli tu studia, pracę i mieszkanie. Przybędą do gmin i powiatów, które od lat utrzymują partnerskie relacje z wieloma miejscowościami
      w Ukrainie. Dotrą do ludzi dobrej woli skorych do bezinteresownej pomocy, których wielu na ziemi dolnośląskiej.

      Dzieci uchodźców znające język polski będą przyjmowane do już istniejących grup i oddziałów w przedszkolach i szkołach, jeśli zajdzie potrzeba powstaną dodatkowe grupy i oddziały. Dla osób bez znajomości języka polskiego będą tworzone oddziały przygotowawcze. Środki finansowe
      w adekwatnej wysokości przekaże organom prowadzącym Ministerstwo Edukacji i Nauki.

      Zapewnienie opieki i edukacji dzieciom i młodzieży z Ukrainy jest wyzwaniem organizacyjnym, które rośnie z każdym dniem. Aby mu sprostać musimy działać w sposób dobrze zorganizowany, tylko  wtedy będziemy skuteczni. Dlatego jako kuratorium oświaty wchodzące w skład służb zespolonych wojewody będziemy zbierać od dyrektorów szkół i organów prowadzących istotne informacje, koordynować działania, przekazywać szkołom, przedszkolom i placówkom ważne wiadomości, służyć wsparciem, radą i pomocą.

      Chwila jest historyczna, a bracia Ukraińcy w wielkiej potrzebie. Bądźmy solidarni i wytrwali!

      Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje niepodległa Polska!

       

                                                                          Roman Kowalczyk

                                                                  Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     • Wrocław 21.02.2022                                                                                                                                                                                    

                                                         Szanowni Rodzice!

      Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań
      i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji
      o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11
       lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu
      do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję
      o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

       Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

      Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
      i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

                                                                                       Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

                                                                                                      Roman Kowalczyk

                                                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty

     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     • Dyrekcja oraz Nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych składają wszystkim Uczniom oraz Ich Najbliższym życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

     • Sukces w międzynarodowym egzaminie z języka angielskiego

     • Z przyjemnością informujemy o sukcesie uczniów naszej szkoły w międzynarodowym egzaminie z języka angielskiego TOEFL Junior. Sześciu uczniów naszej szkoły otrzymało najwyższy wynik: SUPERIOR.

      Maja Charysz z klasy 2b zdobyła maksymalną ilość punktów!!!

      Gratulujemy!!!

     • Zajęcia z zakresu wiedzy o podatkach

     • Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej klas trzecich  (3z, 3t, 3a, 3g) oraz klas drugich (2a,2g) uczestniczyli w zajęciach z zakresu wiedzy o podatkach.  Lekcje poprowadzili Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna, przy ul. Ostrowskiego 5.  Zakres tematyczny spotkania odnosił się do istoty podatków oraz charakteru, zadań i struktury Krajowej Administracji Podatkowej.  Dodatkowo przedstawione zostały praktyczne informacje dotyczące korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zajęcia zorganizowano w ramach lekcji Podstawy przedsiębiorczości oraz Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.